Den otevřených dveří

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 23. února 2017 proběhne na naší škole den otevřených dveří. Tentokrát nabízíme rodičům budoucích prvňáčků účast přímo ve výuce a to v době od 8.00 do 10.00. Odpoledne se pak otevře škola v době mezi 15.30 a 17.00. Provázet rodiče a děti budou žáci devátých tříd a k dispozici budou samozřejmě učitelé, kteří ochotně vysvětlí případné dotazy. Otevřeny budou třídy, odborné učebny, družina, jídelna a také tělocvična.

Tradičně velkým lákadlem budou chemické pokusy pro veřejnost, proto je i letos nabízíme od 16.30 v naší chemické laboratoři. Po celou dobu se můžete aktivně podílet na fyzikálních pokusech v učebně fyziky většinou z oblasti elektřiny ale i s laboratorním systémem Pasco. Podíváte se do vesmíru astronomickým dalekohledem a seznámíte se s provozem 3D tiskárny. Děti si mohou zasoutěžit v tělocvičně a prověřit svou zdatnost třeba na opičí dráze. Ve třídách pro ně budou připravena různá centra, paličkování, stavby z kostek a ukázky robotiky. Představeny budou učebnice, práce s nimi a výuka vybraných předmětů.  V učebně cizích jazyků si vyzkoušíte práci s  digitální jazykovou laboratoří, která Vám ukáže, jaké jsou nejmodernější trendy ve výuce. Těšíme se na Vás.