Den otevřených dveří

ZŠ Rudolfa Koblice

Na konci ledna se na naší škole konal den otevřených dveří. Pojďte obrazem nahlédnout, jak to vypadalo v chemické laboratoři, kde žáci devátých tříd pod vedením našich chemikářek předváděli roztodivné chemické pokusy…