474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Další úspěch našich žáků v soutěži Mladý záchranář

Dne 18. června 2024 se v Krupce konalo krajské kolo soutěže Mladý záchranář, ve kterém soutěžilo celkem 14 družstev z celého kraje. Družstvo žáků 8. A ve složení: Anička Sentenská, Klárka Rážová, Jirka Komárek a Adrian Žák se v této náročné soutěži umístilo na vynikajícím 3. místě.

   Soutěž, kterou organizoval Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, byla velice pečlivě připravena a prověřila znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci, ochrany obyvatelstva, požární ochrany a reakce v krizových situacích. Naše družstvo předvedlo vynikající výkony ve všech disciplínách, ať už šlo o poskytování první pomoci, zvládání evakuačních postupů nebo řešení simulovaných krizových situací.

   Děkuji žákům za pečlivou přípravu na soutěž a vzornou reprezentaci školy. Také děkuji Mírovi Mojzesovi za pomoc při přípravě.

Autor: ChatGPT

Prompt: Martina Frimlová

Foto: HZS ÚK a Martina Frimlová