474 316 430 skola@2zskadan.cz

Čtenářská gramotnost – zahraniční stáž

ZŠ Rudolfa Koblice

Projekt Síťování čtenářské gramotnosti s sebou přinesl i účast pedagogů na zahraniční stáži na Maltě ve spolupráci se společností TOP Priority. Stáže se účastnili vždy dva zástupci z různých škol jednotlivých krajů, za Ústecký kraj jsem tedy vycestovala spolu s kolegyní ze Základní školy z Ústí nad Labem.

Nejprve jsme byli seznámeni se vzdělávacím systémem na Maltě, podstatou jednotlivých školských zařízení (školy státní, církevní, soukromé a mezinárodní) a obsahem učiva v jednotlivých ročnících. Poté jsme navštívili Institut pro jazykové vzdělávání cizinců a následně se účastnili týdenní výuky v soukromé škole pro děti cizinců. Zde jsme měli možnost sledovat běžnou výuku a porovnat ji s výukou u nás. Zajímavé bylo pozorovat práci s textem v jiném jazyce, prostředí i s jinými možnostmi. Měli jsme možnost posoudit odlišné metody práce i jiné postupy při plnění klíčových kompetencí, a to nejen v oblasti literatury.

Jako velké plus zahraniční stáže zároveň vnímám setkání zástupců všech krajů České republiky, a tím pádem i možnost vzájemného předávání zkušeností v oblasti čtenářské gramotnosti.

Tato spolupráce bude pokračovat účastí pedagogů na tzv. Letní škole, jež by měla být dalším přínosem pro oblast vzdělávání.

                                                                                                                             Mgr. Michaela Krouparová