Charita Česká republika – působí i v Kadani. Díky Vám

ZŠ Rudolfa Koblice

Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v ČR s více než stoletou historií. Její hlavní činnost spočívá v pomoci potřebným na území Čech, stále častěji se ale věnuje také zahraničí.

Poslání Charity tkví ve službě lidem v nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víru, náboženství nebo kulturu.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika. V roce 2000 uspořádali poprvé dobročinnou sbírku spojenou s tradičním koledováním v olomoucké arcidiecézi. Na základě zkušeností s podporou, jaké se akci dostalo od dobrovolníků i dárců, se o rok později Tříkrálová sbírka rozšířila na území celé České republiky.

Od té doby probíhá sbírka každoročně, podobné sbírky s delší tradicí se konají též v Německu a v Rakousku. Sbírka má jasně daná pravidla a jimi se řídí i při rozdělování výtěžku.

V letošním roce 2016 se v našem městě Tříkrálová sbírka obzvláště vydařila. Koledníky z řad školáků a studentů jste mohli potkat v každé části našeho města. I Tříkrálové setkání na náměstí si našlo své příznivce a přišli svou účastí vyjádřit podporu, pobýt, setkat se a třeba i ochutnat svařené víno z rukou pana Starosty. Při Mši svaté se pak s pokorou poklonit a poděkovat.

Částka, kterou se podařilo vykoledovat, byla obdivuhodná 51 088,- Kč. Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo v naší obci, 15 % využije na své projekty naše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Na projekty v našem městě se vrátila částka 33 500,- Kč. 

Vaší štědrosti si velice vážíme a snažíme se obdarovávat tak, aby, jste alespoň zprostředkovaně mohli zakusit ten pocit smysluplnosti a radosti. Všichni obdarovaní jsou Kadaňáci a každý je jedinečný a obdivuhodný. Znám jejich příběhy a představím vám je:

Tomášovi je 12 let a je po DMO (dět. mozková obrna) s následnou kvadruparézou (tj. postižením všech 4 končetin), žije s bratrem a maminkou. Je to chytrý kluk, zvědavý a upovídaný a umí se vymlouvat, že na sport už je mu speciální tříkolka malá. Tak jsme mu pořídili novou větší a teď už bude muset jezdit, bez výmluv. Pohyb velice potřebuje ke své rehabilitaci.

 Pan Jiří má Downův syndrom, je aktivní malíř a lektor. Při své činnosti navštěvuje základní, střední i vysoké školy, kde učí žáky i studenty svojí alternativní výtvarnou techniku. Ke své práci, kdy tvoří obrazy, malované kalendáře, ilustrace svých knih a vystavuje svoje obrazy v různých městech ČR, využívá značné množství barev. Pomocí svých obrazů seznamuje širokou veřejnost s možnostmi lidí s mentálním postižením a zbavuje je různých předsudků a mýtů o lidech s mentálním postižením. Lidé s mentálním postižením stáli a stále se ještě vlivem neinformovanosti pohybují na okraji lidské společnosti, proto osvěta je více než potřebná. Svoje obrazy často věnuje různým společnostem, které mají v péči mentálně postižené jedince. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyhovět jeho žádosti o finanční podporu jeho činnosti.

Toníkovi je 8 let, má kombinované postižení – dětský autismus, těžká mentální retardace, defekt síňového septa, astma bronchiale, celiakie. Je hezké jak si rozumí s maminkou a jaké aktivity spolu zvládají. Nejsou to žádné pecky, jsou aktivní a pokut to ovzduší dovolí, jsou rádi venku. Má šikovnou a statečnou maminku a té jsme přispěli na hygienické pomůcky pro jejího syna.

Adámkovi je 6 let a Jiříkovi 9, oba jsou autisté s poruchou řeči. Jsou to živí kluci a navštěvují ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň, speciální třídu kde se jim dostává individuální péče. Pro rozvoj motoriky jsme jim pořídili moc pěkné pomůcky.

Posledním obdarovaným byli Kadaňští Skauti. Je dobře, že máme to štěstí a jsou pořád ještě lidé, kteří ve svém volném čase a zdarma, šíří vznešené myšlenky skautingu. Věnují se našim dětem a vedou je k samostatnosti,  lásce k přírodě a vlasti. K pravým hodnotám jako je přátelství, čest. Sami se účastnili koledování a tak jsme jim rádi přispěli na jejich nové vybavení tábora, které už bylo tak staré, že si výměnu zasloužilo.

Všechny prostředky byly rozdány, s radostí přijaty a budou sloužit těm, co je potřebují. A to je Vaše zásluha. Pevně věřím, že toto předložené vyúčtování udělalo radost i Vám. A těším se na další ročník Tříkrálové sbírky v pátek 6.1. 2017.          V.Štaubrová organizátorka TkS pro Kadaň.