Čarodějnice ve školní družině

ZŠ Rudolfa Koblice

Měsíc duben jsme v družině opět zakončili upálením čarodějnice. Děti celý týden tvořily výtvarné práce za doprovodu různých zajímavostí, které jsme si na toto téma povídali a ukazovali. Samotný akt upálení byl doprovázen bujarým výskotem a potleskem.