Career days – dny profesí

Symbolicky v týdnu Svátku práce proběhl na naší škole projekt Career days – tedy dny profesí. Třídní učitelé oslovili nejprve rodiče, jestli by nebyli ochotni dětem ve třídě popsat svou profesi. Jak se ke svému povolání dostali, co pro to museli udělat, co jejich profese obnáší apod. Nebylo vždy jednoduché dospěláky přesvědčit a také sladit pracovní povinnosti rodičů s rozvrhem. Během samotných prezentací pak děti pozorně poslouchaly a samozřejmě kladly i spoustu otázek. V některých třídách se vystřídalo rodičů i víc. Byli mezi nimi musher, houslistka, záchranář, starosta, farmářka, lékařka, učitelka speciální školy, truhlář či novinář a další. Velmi si vážíme toho, že se rodiče do akce zapojili a doufáme, že se nám je podaří získat i v příštích letech.

Mnoho žáků nemá ponětí, čím se živí jejich vlastní rodiče a co jejich práce obnáší. Career days mohou děti motivovat a zároveň jim ukázat, že každá profese je důležitá a může přinášet i radost, když se dělá od srdce. Dny profesí jsou součástí přípravy žáků na výběr dalšího vzdělávání a profesního směřování.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají. Rádi bychom v dalším roce přivítali prodavačky, operátory z místních průmyslových zón, veterináře, zdravotní sestry, hasiče, vojáky, policisty a mnoho dalších.