474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Career days – dny profesí

Letos jsme měli možnost se 6. A a 7. B navštívit jediné sklenáře, které v Kadani máme. Děti se mohly dovědět, jaký je rozdíl mezi sklářem a sklenářem, kde se dá sklenářem vyučit, co se se sklem dá dělat a jak s ním pracovat, kde všude se sklo od sklenáře vyskytuje a pro co se dá sklo využít i u nás ve škole. Během návštěvy dílny si žáci mohli také zkusit sklo rozbít kladívkem, což pro ně bylo bezesporu nejzajímavější částí dne. Demolice věcí jim jde od ruky. 🙂 Děkujeme manželům Chramostovým za čas, který nám věnovali a představení tolik potřebného řemesla. Jana Hieke, Leona Koritinová