Brk a kalamář

ZŠ Rudolfa Koblice

Místo klasické hodiny ve škole proběhla hodina dějepisu ve Františkánském klášteře. Žáci 7.A se na chvíli přenesli do středověku, vyzkoušeli si práci středověkého písaře a naučili se psát jako v době Karla IV. A že to nebyla hodina pouze výkladová, dokazují fotografie. Za 14 dní proběhne další hodina se zaměřením na různé druhy pečetí. Žáci dostali za úkol vytvořit listinu s krátkým textem, aby k ní mohli vytvořit pečeť. Poděkování patří Mgr. L. Gavendovi za zajímavý výklad.