Branný den

ZŠ Rudolfa Koblice

Ve čtvrtek 25.5. proběhl na naší škole branný den. Děti se na stanovištích rozmístěných v areálu školy a v přilehlých Smetanových sadech dozvěděly, jak reagovat v situacích, do nichž se sice nikdo nechceme dostat, bohužel se to ale může stát. Vyzkoušely si, jak přivolat záchranku, poskytnout první pomoc při úrazech, jak se chovat při povodních a požárech. Seznámily se s informacemi o armádě a už také ví, jaká nebezpečí hrozí při chemických haváriích a jaké ochranné prostředky existují a jak je použít. Mohlo být sice o pár stupňů tepleji, ale jinak se akce většině zúčastněných líbila. Tečku za branným dnem udělal pravý vojenský „buřtguláš“ ve školní jídelně. Chtěli jsme ho servírovat do ešusů, ale děti nevěděly, co to je…