Beseda ve Františkánském klášteře

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Letošní ročník výtvarné a literární soutěže Nejsem na světě sám, začal trochu dříve a také s určitou originalitou, která je právě této soutěži vlastní.

Myšlenka, která provází každý ročník, letošní již osmý, prolíná celým průběhem soutěže.  Zabývá se mezilidskými vztahy a morálními lidskými hodnotami.

Proto proběhla beseda pro žáky ZŠ o lidské důstojnosti, morálních hodnotách, svobodě a mezilidských vztazích v krásných a oslovujících prostorách Františkánského kláštera.

Této besedy se zúčastnili žáci 6. A a 7. A.

Musím říci, že děti byly úžasné. Dokázaly vyjadřovat svoje pocity a postoje k tomuto velice těžkému tématu a mnohdy jsem žasl nad morální vyspělostí mnohých z nich. A tak uprostřed chápajících, přátelských očí dívek i chlapců mi bylo velice dobře. Vůbec jim nevadila moje přítomnost, člověka s Downovým syndromem, s čímž mají, bohužel i v dnešní době někteří dospělí lidé určité problémy.

Po uskutečněné besedě dostali zúčastnění žáci nelehký úkol. Vybrat z 29 témat nové téma na letošní rok. Vyhrálo téma: „I ZVÍŘATA MAJÍ SRDCE.“  Zajímavé téma, hodně široké a smysluplné. Za odměnu si chlapci i dívenky prohlédli přístupné prostory kláštera pod odborným vedením zajímavého a velice sympatického průvodce.

Když se tak probírám v myšlenkách touto smysluplnou akcí, mám radost, že jsem mohl krátký úsek života prožít v tak přátelské a empatické společnosti milých lidiček. Věřím, že každý z nich si něco malého a dobrého uložil do svého srdíčka.

Jiří Šedý