474 316 430 skola@2zskadan.cz

Badatelský klub 5.A

0

V letošním roce stejně jako v minulém pokračuje Klub badatelů v 5. A. Při prvním setkání využili hezkého počasí a žáci prozkoumávali život bezobratlých v tekoucí vodě.