3.B na návštěvě u hasičů

V pondělí 9. května se třída 3.B zúčastnila exkurze v kadaňské hasičské zbrojnici. Děti byly interaktivně seznámeny s povoláním a náplní práce hasičů i se základy požární prevence. Hasiči provedli děti celým areálem zbrojnice, ochotně je nechali vyzkoušet některé části vybavení včetně kyslíkové lahve nebo hasičských aut a trpělivě zodpověděli všechny dotazy.
Děti tak měly možnost získat vhled do hasičského povolání a byly obeznámeny mimo jiné s tím, jak probíhají záchranné práce při požárech. Děkujeme kadaňským hasičům za příjemně strávené dopoledne!