474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz
9 května, 2024

Day

Vážení rodiče, oznamuji, že na základě §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebního řádu vydaného Radou města Kadaně, vyhlašuji volby do školské rady na období 2024 – 2027. Počet volených kandidátů za zákonné zástupce žáků: 2 Termín konaní voleb:  12.06.2024 v době… Přečíst článek Oznámení o konání voleb do školské rady
Přečíst článek