17 dubna, 2023

Day

Matematicky nadané děti jsou schopné snadno zobecňovat, rozšiřovat poznání na jiné situace, tvořit a vymýšlet nové metody řešení matematických problémů a současně přirozeně usilují o nejčistší, nejjednodušší a tím nejelegantnější cestu k dosažení tohoto cíle (Krutetskij,1976) Je vysoce pravděpodobné, že tato charakteristika sedí na žáky, kteří naši školu reprezentovali na okresním kole matematické olympiády v Chomutově.… Přečíst článek 1. místo v okresním kole matematické olympiády
Přečíst článek
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na… Přečíst článek Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2023/2024
Přečíst článek