474 316 430 skola@2zskadan.cz

Projekt lidské tělo 5.C

ZŠ Rudolfa Koblice

Projektové dny umožňují propojit všechny předměty a upevnit vědomosti. Proto jsme s paní asistentkou L. Doležalovou připravili eko projektový den, při kterém jsme recyklovali staré použité desky a používali jsme v přírodě rozložitelný sáček na model plic.

První hodinu jsme se měřili a připravovali si desky lapbooku, druhou a třetí hodinu jsme vyráběli model ucha, skládačku vnitřních orgánů a popisovali kostru. Čtvrtou hodinu si děti vyrobily model plic a poslední hodinu následovala etuda „namaluj si své vnitřnosti“. 
Dětem se vše povedlo a tvoření je bavilo, což můžete vidět na přiložených fotografiích.
Děkuji paní asistence Lence Doležalové za spolupráci a rodičům za to, že vybavili děti všemi pomůckami.
N. Liebscherová