Náš facebook

Základní škola Rudolfa Koblice na facebooku

Homework – Digitální jazyková laboratořMoodle

Moodle

Labora

Labora Czech

Projekt Nenech to být

Poradenství

Doporučíme Vám externího dětského psychologa, logopeda, případně další odborníky. Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickými poradnami v regionu, se střediskem výchovné péče Dyáda Chomutov a dalšími.

Výchovný poradce

Mgr. Alena Hradilová

E-mail: hradilova@2zskadan.cz

Tel.: 474 316 434

Konzultační hodiny:

denně od 7:15 – 7:50

ve čtvrtek od 11:00 – 13:00

případně po telefonické domluvě

Vyhláška MŠMT ČR č.72 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Metodik prevence

Mgr. Pavla Štěrbová

e-mail: sterbova@2zskadan.cz

Konzultační hodiny:

každý den od 7:30 do 7:55 h

v úterý od 10:45 do 12:30 h

kdykoli po telefonické domluvě

Důležitá telefonní čísla

Policie ČR – 158

Hasiči – 150

K – centrum Kadaň – 474 335 347

PPP Kadaň – 474 332 427

Linka bezpečí – 800 155 555

Linka důvěry pro děti a mládež – Modrá linka – 549 214 070, 608 902 410

Poradenská linka pro pedagogy, žáky i rodiče v oblasti šikany – 841 220 220

Centrum krizové intervence – 284 016 666

Gay linka pomoci – 222 514 040

Národ. linka prev. AIDS – 800 144 444

Prevence ve škole

 • Nabízí žákům kvalitní mimoškolní aktivity a vhodné způsoby trávení volného času:
  • zájmové kroužky ve škole
  • školní družina pro mladší děti
 • Pomáhá rodičům s včasným odhalením poruch vývoje.
 • Při výuce s dětmi hovoří na téma „Zdravý životní styl“, jehož součástí jsou:
  • správná životospráva
  • psychika – vyrovnanost, sebedůvěra, …
  • zájmy
  • radost – klid v rodině, vztah k rodičům
  • práce bez stresu – prostředí školy, zvyšování odolnosti dětí proti stresu.
 • Zajišťuje besedy, přednášky a další preventivní programy

Co mohou udělat rodiče pro svoje děti?

Půl hodiny denně pro mé dítě

Vytvořím pravidelnou chvilku, kdy budu své dítě poslouchat.

Nebudu ho při tom hodnotit, odsuzovat ani kritizovat.

Jinak se dítě uzavře a příště mi nic nesdělí a raději mne odbude slovy, že je vše v pořádku.

Desatero pro rodiče

 1. Pohovořím si s dítětem
 2. Pravidelně budu hovořit se svým dítětem o tom, co ho v současnosti trápí, nebo o čem nejvíce přemýšlí
 3. Pravidelně budu působit na sebevědomí svého dítěte
 4. Budu své dítě vychovávat k zodpovědnosti za jeho chování
 5. Budu své dítě bezpodmínečně přijímat a mít ho rád
 6. Budu své dítě učit umění odmítnout
 7. Budu učit své dítě sebekázni
 8. Naučím své dítě pozitivnímu vidění světa
 9. Povedu své dítě k aktivnímu trávení času
 10. Budu se zajímat o to, s kým mé dítě kamarádí a jaké jsou jeho postoje k návykovým látkám

Odkazy:

Drogová poradna

-->

Důležité kontakty

Základní škola Rudolfa Koblice
Pionýrů 1102
432 01 Kadaň

tel. 474 316 430
skola@2zskadan.cz
...

Ředitelna

Mgr. Stanislav Hakl
tel. 474 316 433
reditel@2zskadan.cz
...

Družina

tel. 474 316 431
druzina@2zskadan.cz
...

Jídelna

Darina Bendová, DiS.
tel. 474 316 432
jidelna@2zskadan.cz

Partnerství

Rodiče vítáni

Extra třída

Naše virtuální škola

Ocenění společnosti Scio

SMART Vzorová škola

Region

Nábřeží Maxipsa Fíka

Víceúčelová sportovní hala Kadaň

Revitalizace Smetanových sadů

Partnerská škola

Modrý koník

VZP - ozdravné pobyty