Náš facebook

Základní škola Rudolfa Koblice na facebooku

Homework – Digitální jazyková laboratořMoodle

Moodle

Labora

Labora Czech

Projekt Nenech to být

Pedagogický sbor

Mgr. Stanislav Hakl

Mgr. Stanislav Hakl – ředitel školy

Vzdělání: PF Ústí nad Labem (D – Z)
Předměty: výtvarná výchova
E-mail: reditel@2zskadan.cz

 

Ing. Miloslava Kohoutová

Ing. Miloslava Kohoutová – zástupkyně ředitele

Vzdělání: VŠZ
Předměty: chemie, přírodopis
E-mail: kohoutova@2zskadan.cz

 

Alena Babčaníková

Alena Babčaníková – vedoucí ŠD

Vzdělání: SPGŠ Most – vychovatelství
Předměty: vychovatelka
E-mail: babcanikova@2zskadan.cz

 

Mgr. Eva Culková

Mgr. Eva Culková

Vzdělání: Pedagogická fakulta Ústí nad Labem
Předměty: učitelka na I. stupni
E-mail: culkova@2zskadan.cz

 

Mgr. Vladislava Beránková

Mgr. Vladislava Beránková

Vzdělání: Filozofická fakulta UK v Praze (RJ – lit)
Předměty: anglický a německý jazyk
Kroužky: německý jazyk
E-mail: berankova@2zskadan.cz

 

 

Mgr. Helena Čejková

Mgr. Helena Čejková

Vzdělání: PF Plzeň (D – RJ)
Předměty: anglický jazyk, dějepis
Kroužky: ruský jazyk
E-mail: cejkova@2zskadan.cz

 

 

Jakub Fischer

Bc. Jakub Fischer, DiS.

Vzdělání: Konzervatoř Teplice
Předměty: anglický jazyk, hudební výchova
E-mail:fischer@2zskadan.cz

 

 

Mgr. Martina Frimlová

Ing. Martina Frimlová

Vzdělání: Vysoká škola zemědělská Brno – fakulta zahradnická, pedagogické studium UK Praha
Předměty: přírodopis, pracovní činnosti, technické kreslení
E-mail:frimlova@2zskadan.cz

 

 

Dana Genserová

Mgr. Dana Genserová

Vzdělání: PF Liberec
Předměty: I. stupeň
E-mail:genserovad@2zskadan.cz

 

 

Ludmila Haklová

Ludmila Haklová, DiS.

Vzdělání: SZŠ Chomutov, VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most
E-mail:haklova@2zskadan.cz

 

 

Lenka Holasová

Mgr. Lenka Holasová

Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem
Předměty: učitelka na I. stupni
E-mail:holasova@2zskadan.cz

 

 

Jana Kubernátová

Bc. Jana Hieke

Vzdělání: PF UK Praha, UJEP Ústí nad Labem
Předměty: anglický jazyk, hudební výchova
E-mail: hieke@2zskadan.cz

 

 

Mgr. Alena Hradilová

Mgr. Alena Hradilová

Vzdělání: PF Plzeň, výchovné poradenství
Předměty: český jazyk, výchovné poradenství
E-mail:hradilova@2zskadan.cz

 

 

Klára Jabůrková

Mgr. Klára Jabůrková

Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem
Předměty: učitelka na I. stupni
E-mail:jaburkova@2zskadan.cz

 

 

Mgr. Leona Koritinová

Mgr. Leona Koritinová

Vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Předměty: matematika, fyzika, informatika
E-mail:koritinova@2zskadan.cz

 

 

Mgr. Michaela Krouparová

Mgr. Michaela Krouparová

Vzdělání: PF Ústí nad Labem (ČJ)
Předměty: český jazyk
Kroužky: knihovnický kroužek
E-mail:krouparova@2zskadan.cz

 

Mgr. Dana Kulhánková

Mgr. Dana Kulhánková

Vzdělání: PF Ústí nad Labem (M – Ch)
Předměty: matematika, chemie, přírodovědný seminář
Kroužky: matematický seminář
E-mail:kulhankova@2zskadan.cz

 

Mgr. Naděžda Liebscherová

Mgr. Naděžda Liebscherová

Vzdělání: PF UJEP
Předměty: I. stupeň
E-mail:liebscherova@2zskadan.cz

 

 

Marta Malá

Marta Malá

Vzdělání: SPGŠ Most – vychovatelství
E-mail:mala@2zskadan.cz

 

 

Mgr. Petra Milková

Mgr. Petra Milková

Vzdělání: PF
Předměty: dějepis, zeměpis, společenské vědy
E-mail:faixova@2zskadan.cz

 

 

Mgr. Dana Mišáková

Mgr. Dana Mišáková

Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem
Předměty: učitelka na I. stupni
E-mail:misakova@2zskadan.cz

 

 

Nora Mižičková, DiS.

Nora Mižičková, DiS.

Vzdělání: SPGŠ Karlovy Vary
Předměty: vychovatelka
E-mail:mizickova@2zskadan.cz

 

 

Mgr. Jan Panský

Jan Panský

Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem
Předměty: matematika, fyzika, pracovní činnosti
E-mail:pansky@2zskadan.cz

 

 

Mgr. Ilona Zítková

Mgr. Ilona Zítková

Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem
Předměty: učitelka výtvarná výchova, ruský jazyk
Kroužky: 
E-mail: zitkova@2zskadan.cz

 

Mgr. Lenka Perestjuková

Mgr. Lenka Perestjuková

Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem
Předměty: zeměpis, tělocvik
Kroužky: florbal, sólová kopaná, sportovní hry
E-mail: perestjukova@2zskadan.cz

Mgr. Stanislava Pučelíková

Mgr. Stanislava Pučelíková

Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem
Předměty: učitelka na I. stupni, speciální pedagogika
E-mail: pucelikova@2zskadan.cz

 

Kristýna Pusztakürti

Mgr. Kristýna Pusztakürti

Vzdělání: Pedagogická fakulta Technické univerzity Liberec, PF UJEP speciální pedagogika
Předměty: učitelka na I. stupni, anglický jazyk
E-mail:repkovakristyna@2zskadan.cz

 

Mgr. Jaromíra Repková

Mgr. Jaromíra Repková

Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem
Předměty: učitelka na I. stupni, koordinátor tvorby ŠVP
Kroužky: dyslexie
E-mail: repkova@2zskadan.cz

 

Mgr. Radka Řeháková

Mgr. Radka Řeháková

Vzdělání: UJEP Ústí nad Labem
Předměty: učitelka na I. stupni
E-mail: rehakova@2zskadan.cz

 

Mgr. Pavla Štěrbová

Mgr. Pavla Štěrbová

Vzdělání: PF Jihočeská univerzita
Předměty: učitelka na I. stupni
Kroužky: sólová kopaná
E-mail:sterbova@2zskadan.cz

 

Ing. Jitka Buňatová

Ing. Jitka Buňatová

Vzdělání: VŠE
Předměty: anglický jazyk, hudební výchova
E-mail:bunatova@2zskadan.cz

 

Mgr. Iveta Velcová

Mgr. Iveta Velcová

Vzdělání: PF UJEP (1. st + TV)
Předměty: učitelka na I. stupni
E-mail:velcova@2zskadan.cz

 
-->

Důležité kontakty

Základní škola Rudolfa Koblice
Pionýrů 1102
432 01 Kadaň

tel. 474 316 430
skola@2zskadan.cz
...

Ředitelna

Mgr. Stanislav Hakl
tel. 474 316 433
reditel@2zskadan.cz
...

Družina

tel. 474 316 431
druzina@2zskadan.cz
...

Jídelna

Darina Bendová, DiS.
tel. 474 316 432
jidelna@2zskadan.cz

Partnerství

Rodiče vítáni

Extra třída

Naše virtuální škola

Ocenění společnosti Scio

SMART Vzorová škola

Region

Nábřeží Maxipsa Fíka

Víceúčelová sportovní hala Kadaň

Revitalizace Smetanových sadů

Partnerská škola

Modrý koník

VZP - ozdravné pobyty