Příměstské tábory

Příměstské tábory

Náš facebook

Základní škola Rudolfa Koblice na facebooku

Homework – Digitální jazyková laboratořMoodle

Moodle

Labora

Labora Czech

Projekt Nenech to být

Pedagogickou osobností roku se stala paní učitelka Čejková

Město Kadaň oceňuje každoročně pedagogickou osobnost, která se významnou měrou podílí na kvalitě vzdělávání v Kadani. Na slavnostním vyhlášení 25.3. v KZ Orfeum byla takto poctěna naše paní učitelka Helena Čejková. Pan starosta Jiří Kulhánek, který Helence ocenění předával, řekl:

„Na kadaňských školách vyučuje celá řada vynikajících pedagogů, kteří se velmi významně podílejí na formování osobností našich dětí a spousta z nich se dětem věnuje i ve volném čase. Mezi takové učitele patří i Mgr. Helena Čejková, která po absolvování PF v Plzni a desetiletém působení na Gymnáziu v Rumburku, vyučuje, a to již od roku 1993, na ZŠ Rudolfa Koblice v Kadani.

Přestože povolání pedagoga je beze sporu velmi náročné, u paní učitelky oceňují její žáci především obětavost, nadhled, ale i smysl pro spravedlnost a v neposlední řadě i tolik potřebný smysl pro humor.  Paní učitelka se nebojí projektového vyučování,  s pedagogickým optimismem již léta motivuje děti k tvořivosti a přemýšlení, využívá při vyučování moderní metody a formy práce a didaktické postupy, pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, umí přizpůsobit výuku každému z nich, je dobrým psychologem a přirozenou autoritou.

Paní učitelka vykonává svoje povinnosti poctivě a s plným nasazením a dokáže motivovat k usilovné práci i své mladší kolegy. Je koordinátorkou výuky cizích jazyků a vedoucí metodického orgánu humanitních předmětů. Její dlouhá učitelská praxe nepostrádá profesionalitu a vysokou míru zodpovědnosti. Paní učitelka Helena Čejková,  jejíž práce si nesmírně vážíme, je v pedagogickém sboru Základní školy Rudolfa Koblice respektovanou osobností a výsledky své práce přispívá k dobrému jménu školy.“

Paní učitelce gratulujeme a jsme hrdí, že na naší škole taková osobnost učí 🙂

 

-->

Důležité kontakty

Základní škola Rudolfa Koblice
Pionýrů 1102
432 01 Kadaň

tel. 474 316 430
skola@2zskadan.cz

...

Ředitelna

Mgr. Stanislav Hakl
tel. 474 316 433
reditel@2zskadan.cz

...

Družina

tel. 474 316 431
druzina@2zskadan.cz

...

Jídelna

Darina Bendová
tel. 474 316 432
jidelna@2zskadan.cz

Partnerství

Rodiče vítáni

Extra třída

Naše virtuální škola

Ocenění společnosti Scio

SMART Vzorová škola

Region

Nábřeží Maxipsa Fíka

Víceúčelová sportovní hala Kadaň

Löschnerovo náměstí

Revitalizace Smetanových sadů

Partnerská škola

Modrý koník

VZP - ozdravné pobyty