Náš facebook

Základní škola Rudolfa Koblice na facebooku

Homework – Digitální jazyková laboratořMoodle

Moodle

Projekt Nenech to být

Družina

Navigace: O škole -> Družina

Školní družina

tel. 474 316 431

Školní družina je zřízena podle § 118 zákona ČR č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

V naší školní družině se snažíme dětem vytvořit příjemné rodinné prostředí, program činnosti podřizujeme zájmům a potřebám dětí a rodičů. Během pobytu ve školní družině navštěvují děti z oddělení různé školní zájmové kroužky – atletiku, paličkování, anglický jazyk, přírodovědný a další.

Provoz ve školní družině probíhá v době 5:30- 7:40 hod. a 11:40 – 16:30 hod.

Školní vyučování vyvolává svými nároky u žáků únavu psychickou i fyzickou, a proto je pro žáky důležitý odpočinek a relaxace. Veškerá činnost ve ŠD je proto podřízena tomuto požadavku a je volena tak, aby zde žák načerpal další síly. Činnost ŠD je zároveň podmíněna individuálními schopnostmi žáků.Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti,odpočinku a rekreace žáků.

Vychovatelky:

  • I.oddělení – Tereza Genserová
  • II.oddělení – Alena Babčaníková
  • III.oddělení – Ludmila Haklová
  • IV.oddělení – Marta Malá

Ve školní družině je vedena tato dokumentace: třídní kniha, zápisní lístky, docházková kniha.

-->

Důležité kontakty

Základní škola Rudolfa Koblice
Pionýrů 1102
432 01 Kadaň

tel. 474 316 430
skola@2zskadan.cz
...

Ředitelna

Mgr. Stanislav Hakl
tel. 474 316 433
reditel@2zskadan.cz
...

Družina

tel. 474 316 431
druzina@2zskadan.cz
...

Jídelna

Darina Bendová, DiS.
tel. 474 316 432
jidelna@2zskadan.cz

Partnerství

Rodiče vítáni

Extra třída

Naše virtuální škola

Ocenění společnosti Scio

SMART Vzorová škola

Region

Nábřeží Maxipsa Fíka

Víceúčelová sportovní hala Kadaň

Revitalizace Smetanových sadů

Partnerská škola

Modrý koník

VZP - ozdravné pobyty