Příměstské tábory

Příměstské tábory

Náš facebook

Základní škola Rudolfa Koblice na facebooku

Homework – Digitální jazyková laboratořMoodle

Moodle

Labora

Labora Czech

Projekt Nenech to být

Kritéria zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče, milí předškoláčci,

zápis do prvních tříd se nezadržitelně blíží a my se již nyní těšíme, že s Vámi strávíme příjemné okamžiky tohoto velkého životního kroku. 

Zápis proběhne ve středu 10. dubna a ve čtvrtek 11. dubna 2019 vždy od 13.00 do 17.00 a dostaví se k němu děti, které do 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok na jakékoli škole. Přijít k nám mohou všechny děti bez ohledu na to, do jakého školského obvodu náleží. Zápis probíhá v tělocvičně zábavnou formou, děti s rodiči doprovází paní učitelka a pohádkové bytosti. Nemusíte se bát, děti nebudou zkoušeny ze znalosti čtení a počítání, zajímá nás celková vyzrálost dle metodického pokynu ministerstva školství. Každý novopečený prvňáček obdrží malý dáreček a rodiče informační brožuru.

V případě, že máte v úmyslu požádat o odklad školní docházky, přineste s sebou nejlépe i doporučení od poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad vyplníte v klidu ve škole na předtištěný formulář, který zde obdržíte. 

Po celou dobu zápisu Vám budou k dispozici třídní učitelky a speciální pedagog.

Každé dítě obdrží při vstupu registrační číslo. Přijetí dětí do I. tříd se řídí následujícími kritérii. Přednostně jsou přijímáni žáci:

  1. Děti ze školského obvodu ZŠ Rudolfa Koblice
  2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem v ZŠ Rudolfa Koblice
  3. Děti z ostatních obvodů
  4. „Mimokadaňské“ děti z obcí s vlastní školou
  5. Maximální počet přijatých prvňáčků : 50

O přijetí dětí z ostatních obvodů nerozhoduje pořadové číslo, je tedy zbytečné stát od rána před školou nebo do školy jinak spěchat. 

Seznam přijatých i nepřijatých žáků bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy do 25.4.2019. Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

V případě, že jste neměli možnost navštívit školu během dne otevřených dveří nebo se k nám prostě chcete přijít podívat ještě jednou, neváhejte si sjednat individuální termín. 

Těšíme se na společné chvíle při vzdělávání Vašeho dítěte 🙂

-->

Důležité kontakty

Základní škola Rudolfa Koblice
Pionýrů 1102
432 01 Kadaň

tel. 474 316 430
skola@2zskadan.cz

...

Ředitelna

Mgr. Stanislav Hakl
tel. 474 316 433
reditel@2zskadan.cz

...

Družina

tel. 474 316 431
druzina@2zskadan.cz

...

Jídelna

Darina Bendová
tel. 474 316 432
jidelna@2zskadan.cz

Partnerství

Rodiče vítáni

Extra třída

Naše virtuální škola

Ocenění společnosti Scio

SMART Vzorová škola

Region

Nábřeží Maxipsa Fíka

Víceúčelová sportovní hala Kadaň

Löschnerovo náměstí

Revitalizace Smetanových sadů

Partnerská škola

Modrý koník

VZP - ozdravné pobyty