Informace pro rodiče a strávníky

Na základě kalkulací skutečných nákladů školní jídelny a z důvodu zachování kvality a úrovně školního stravování se od nového školního roku 2019/2020 k 1. 9. 2019 zvedají ceny obědů.

  1. kategorie 7 – 10 let 24 Kč
  2. kategorie 11 -14 let 26 Kč
  3. kategorie 15 a více  27 Kč

Výše měsíční platby: 600 Kč

Do kategorie jsou strávníci zařazeni podle věku dosaženého ve školním roce.

Školní rok je definován od 1. 9. – 31. 8.

Děkujeme za pochopení.

Darina Bendová, vedoucí školní jídelny