Příměstské tábory

Příměstské tábory

Náš facebook

Základní škola Rudolfa Koblice na facebooku

Homework – Digitální jazyková laboratořMoodle

Moodle

Labora

Labora Czech

Projekt Nenech to být

Docházkový bezpečnostní systém

Vážení rodiče, od začátku října funguje na naší škole docházkový bezpečnostní systém pro žáky 2. – 5. tříd. Zájemci obdrželi čipy, které ráno při příchodu do školy přiloží ke čtečce umístěné u schodiště do šaten. Systém odešle sms na číslo, které rodiče uvedli v závazné přihlášce kdykoli během dne po přiložení. Je již na rodičích, zda-li se spokojí se sms pouze ráno po příchodu do školy nebo využijí-li této možnosti i při odchodu ze školy apod. My jsme žákům doporučili pouze ranní příchod. Níže přikládáme informace týkající se ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů zpracovává tyto údaje: jméno, příjmení žáka, mobilní telefon zákonného zástupce,  za účelem zajištění služby docházkového bezpečnostního systému. Tyto údaje správce předává Firmě Tomáš Pospíšil – TOMSOFT, Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň, IČO: 66682851, která zajišťuje realizaci služby. Osobní údaje se zpracovávají jen po dobu poskytování služby.  Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, emailem nebo osobně v kanceláři školy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správcem osobních údajů je

Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň, IČ: 46789987
kontakt: tel: 474 316 430, email: reditel@2zskadan.cz

kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Josef Kolařík, tel: 777 319 140, e-mail: dpo.kadan@gmail.com 

-->

Důležité kontakty

Základní škola Rudolfa Koblice
Pionýrů 1102
432 01 Kadaň

tel. 474 316 430
skola@2zskadan.cz

...

Ředitelna

Mgr. Stanislav Hakl
tel. 474 316 433
reditel@2zskadan.cz

...

Družina

tel. 474 316 431
druzina@2zskadan.cz

...

Jídelna

Darina Bendová
tel. 474 316 432
jidelna@2zskadan.cz

Partnerství

Rodiče vítáni

Extra třída

Naše virtuální škola

Ocenění společnosti Scio

SMART Vzorová škola

Region

Nábřeží Maxipsa Fíka

Víceúčelová sportovní hala Kadaň

Löschnerovo náměstí

Revitalizace Smetanových sadů

Partnerská škola

Modrý koník

VZP - ozdravné pobyty